Administratie

Ondernemen begint bij een goede administratie

Als ondernemer focust u het liefst op uw klanten, diensten of producten. Maar inzicht in uw financiële situatie is een eerste voorwaarde voor goed ondernemerschap. Een correcte administratie is hiervoor onontbeerlijk.

 J.M.P. Erens -Theunissen adviseert en ondersteunt u bij het inrichten en beheren van uw administratie. Bij mij kunt u terecht voor:

  • Bedrijfs- en loonadministratie
  • Btw-aangifte
  • Belastingaangifte
  • Opstellen en controleren van jaarrekeningen
  • Bedrijfseconomische en fiscale advisering.

Maatwerk

U kunt uw volledige administratie aan mij uitbesteden of slechts een deel ervan. Dat bepaalt u helemaal zelf. Ook hoe u uw gegevens bij mij aanlevert is aan u: op papier of via email. Elke aanpak is maatwerk en op basis van uw wensen stellen we gezamenlijk een dienstenpakket samen tegen een passend tarief.